George Kabel

1955, Aalst-Waalre.

Deze kunstenaar is de laatste 20 jaar actief met beeldhouwen in klei en steen. Dit is geen vanzelfsprekende activiteit voor iemand die niet kan zien. De aanleiding was voor hem een bezoek aan een beeldentuin. Tijdens het betasten van beeldhouwwerken merkte hij, dat het aanraken van voorwerpen ook een esthetische ervaring kan opleveren.

Hij ontdekt dat dit tactiele contact met beeldende kunst hem helpt om de soms zo onbegrijpelijke visuele wereld te kunnen bevatten. Het biedt hem een ander ‘zicht’ op de werkelijkheid. Het aanraken van kunst is gaandeweg onderdeel van zijn persoonlijke ontwikkeling geworden en het geeft antwoorden op existentiële vragen.

Tijdens enkele workshops, georganiseerd door Stichting KUBES, maakt hij kennis met de basistechniek van het houwen in steen. Dit wordt de aanzet tot een boeiend en creatief avontuur. Om meer ervaring op te kunnen doen, heeft hij enkele jaren deelgenomen aan 'open atelier' groepen beeldhouwen en keramische technieken in Eindhoven. Thans heeft hij een eigen werkplek: Atelier 3D in Eindhoven.

Zijn voorkeur gaat uit naar het beeldhouwen in hardere steensoorten, zoals Belgisch hardsteen. Enerzijds vanwege de aard en aaibaarheid van dit materiaal, anderzijds vanwege de uitdaging om in dit materiaal vorm aan te brengen met behulp van hamer en beitel. Daarnaast boetseert hij keramische sculpturen.

Bij George Kabel gaat het in zijn werk om het uitdrukken van een idee of emotie, of gevoel in materiële vormen. Hij heeft veel affiniteit met vrije, geometrische en organische vormen. Het gaat hem niet zozeer om de representatie of inhoud van het beeldhouwwerk, maar om de vorm, die de juiste drager kan zijn van een bepaalde stemming of gemoedsbeweging: spanning, dynamiek, ritme, ruwheid, zachtheid, vrolijkheid. Hij wil deze gevoelselementen door de toeschouwer laten ervaren zonder tussenkomst van taal of visuele indrukken.

Gerben Zevenbergen maakte de documentaire ‘Een gevoel van zwart’ over de blinde kunstenaar George Kabel. Bekijk de video online, o.a. in de versies met audiodescriptie: of met ondertiteling: http://www.youtube.com/playlist?list=PLu0TYoohfjF0KwQckxN2qxaBKABHcHHCx

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met George Kabel.
E-mail: george.kabel@kpnplanet.nl
Website: http://www.georgekabel.nl