Toegankelijke excursies

This page is available in English

KUBES biedt blinde en slechtziende cultuurliefhebbers een gevarieerd programma met dagexcursies en een culturele reis, dit jaar naar Berlijn.

In het menu links vindt u alle informatie over de dagexcursies, hoe u zich kunt aanmelden en de wijze van betalen.

U kunt aan een excursie deelnemen met een eigen begeleider, maar u kunt ook voor een ervaren KUBES Begeleider kiezen.
U leest hier meer over in aanmelding en betaling.

Bij elke dagexcursie staat aangegeven of geleidehonden welkom zijn en of de excursie geschikt is als u van een rollator of rolstoel gebruik maakt.

KUBES activiteiten steunen?

Wordt ook vrijwilliger!
Alle culturele excursies worden georganiseerd door KUBES vrijwilligers,
waarvan de meesten zelf blind of slechtziend zijn.

Extra handen zijn altijd welkom, dus als het u leuk lijkt om in overleg 1 of meer culturele excursies per jaar (mee) te organiseren, meldt u zich dan aan bij de Commissie Excursies en Advisering via info@kubes.nl of bel 0183 303050.

Begeleiders

Ook de groep vrijwilligers die tijdens de excursie een deelnemer persoonlijk begeleidt, heeft zoveel werk, dat uitbreiding welkom is. Iets voor u? info@kubes.nl.

Gift

Heeft u geen tijd voor vrijwilligerswerk maar wilt u KUBES steunen, wordt dan vriend of maak een gift over op NL87 INGB 0001 5214 51 t.n.v. Stichting KUBES Sleeuwijk.

U kunt uw gift oormerken door “Gift voor excursies” bij uw overmaking te vermelden.

Stichting KUBES heeft de ANBI status.

Logo ANBI