Steun KUBES

Wordt vriend, vrijwilliger of sponsor.

Vriend

U kunt vriend van Stichting KUBES worden door een gift. Uw gift is zeer welkom op NL87 INGB 0001 5214 51 t.n.v. Stichting KUBES Sleeuwijk o.v.v. ’Gift’. Stelt u prijs op een bedankje of wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, vermeld dan bij uw gift a.u.b. uw e-mailadres

U kunt ook direct betalen via IDEAL of maak gebruik van onderstaande QR-code.

Culturele ANBI

Stichting KUBES heeft de culturele ANBI status, hierdoor is uw donatie of gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Geeft u geld aan een culturele ANBI dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost bij uw belastingaangifte het bedrag van deze gift verhogen met 25%. De extra aftrek voor giften aan culturele ANBI’s is maximaal € 1250 en geldt voor periodieke en gewone giften aan culterele ANBI’s samen.
Gebruikt u de online aangifte? Dan berekent de belastingdienst de aftrek voor u. Voor meer informatie zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/

Sponsoring

Wilt u met uw school, club, bedrijf of afdeling een actie opzetten waarmee u KUBES sponsort? E-mail ons op info@kubes.nl of bel 0183 303050.