Donateurs

Stichting KUBES is een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van (project-) subsidies.
Wij doen ons uiterste best om fondsen te werven maar kunnen niet zonder onze honderden donateurs,
om financiële redenen maar vooral als stimulerende achterban.

De minimumdonatie voor 2020 bedraagt € 20,00 per jaar;
een hogere bijdrage wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.

Als donateur ontvangt u elk half jaar onze publicatie KUBES in BEELD met ons actueel activiteitenprogramma, tips en verslagen. U ontvangt KUBES in BEELD in de door u gewenste leesvorm.

Wilt u donateur worden, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.

U kunt uw donatie over maken op NL87 INGB 0001 5214 51 t.n.v. Stichting KUBES Sleeuwijk onder vermelding van "Donatie 2020" .

Logo ANBI