Een terugblik

In de sub-pagina's vindt u een foto-impressie van de ZieZo-beurs 2011.

Inmiddels alweer voor de 10e maal nam Stichting KUBES - op uitnodiging van Stichting Oogfonds Nederland - weer deel aan de jaarlijkse ZieZo-Beurs. Omdat de afgelopen jaren onze standopzet succesvol bleek, wilden we op dat concept weer voortborduren en de inrichting daar verbeteren/aanpassen waar het echt nodig was… Tja, tot we in contact kwamen met Frederique Hesp uit Amsterdam die de hele stand eens flink onder handen wilde nemen en ook hele andere uitgangspunten voor ogen had.

Tijdens onze eerste bespreking waren wij - Peter Hiep en Adri Hopman - dan ook totaal verrast toen zij alle eerdere ideeën/ontwerpen meedogenloos van tafel veegde en met een totaal nieuw concept voor de dag kwam. Dat was wel even slikken, maar Frederique was zeer enthousiast en wist haar verhaal zo goed te vertellen dat we daar graag in mee gingen.

Na veel vergaderen en her en der zaken ritselen en regelen bleek het resultaat verbluffend. En ondanks dat we dezelfde 40 m2 standgrootte toegewezen kregen, leek de stand gewoon veel groter. De "balie" - die het publiek op afstand van de stand hield - was er niet meer; de stand was "open" en de enige markering/grens was de groene kunststof grasmat die sterk contrasteerde met de donkere beursvloer. Die "openheid" leidde er van het begin af aan toe dat het publiek het gevoel had "welkom" te zijn en betrad de stand in groten getale.

Activiteiten

De tijdens de beurs gehouden workshops (Schilderen zonder kwast, maquette boetseren en speksteen bewerken) waren een zodanig succes dat er op de tweede dag een tafel bijgezet moest worden. Ook het luisterlandschap van Naomi Yasuda trok veel toehoorders.

Naast de grote ommezwaai, die Frederique ons teweeg bracht, trok Joke Hiep - partner van KUBES-vrijwilliger Peter Hiep - de stoute schoenen aan en kwam met het idee om samen met haar dochter Barbara een workshop "Schilderen zonder kwast voor blinden en slechtzienden" te organiseren. ….Wat!? Een workshop schilderen zonder kwast en dan ook nog voor blinden en slechtzienden? Maar ook na de bezielende uitleg van Joke durfden we dit aan; het succes was enorm, de toeloop en het enthousiasme groot, en prachtige resultaten getuige de foto's op deze site.

Ook - zoals andere jaren - waren de workshops speksteen bewerken en boetseren weer een topper. Het idee van Frederique om gezamenlijk een maquette te creëren viel in zeer goede aarde. Van groot tot klein ging aan de slag, al waren na drie dagen de verhoudingen wel een beetje ver te zoeken. Zo was bijvoorbeeld een geboetseerde kat net iets groter dan de Twin Towers in New York, maar ja, een kniesoor die daar op let….

Het luisterlandschap - een idee van Naomi Yasuda - was voor velen toch wel even vreemd; wat was dat nou eigenlijk? Maar na wat uitleg werd al snel de hoofdtelefoon op gezet en liet men alles maar over zich heenkomen. Dus gewoon genieten van een auditieve wandeling van het beroemde "het Pietenpad". Wat heerlijk even uit de drukte van de ZieZo-Beurs.

Om het thema "Lente er op uit" te benadrukken hadden we als vloer een groene grasmat gekozen, stonden er twee terrastafels en een achttal terrasstoelen en - onder andere op de tafelkleden - waren kleurige bloemen bevestigd. Ook de vertrouwde KUBES hond was in lentestemming. Daarnaast lieten natuurlijk alle KUBES-vrijwilligers zich van de meest zonnige kant zien. Wederom trokken ook - de door Connexxion beschikbare bushaltepalen - met daarop diverse excursiebestemmingen en workshopactiviteiten vermeld - veel aandacht en lieten het publiek even stilstaan om zich af te vragen wat hier nu eigenlijk de bedoeling van was.

Op - een door Saarberg beschikbaar gestelde - grote monitor draaide een continue presentatie van KUBES activiteiten, ook dat trok veel belangstelling. Zo was in enkele minuten te zien hoe KUBES ontstaan was, wat KUBES deed en hoe je eventueel donateur of vrijwilliger bij KUBES zou kunnen worden.

Loting

Na de zeer geslaagde loterij van 2010 konden we er niet onder uit om ook dit jaar weer een loterij te organiseren. Verrassend genoeg bleken heel veel bedrijven en particulieren bereid om heel veel prijzen beschikbar te stellen. De grote prijzen, te weten een 26 inch LG HD LED televisie (beschikbaar gesteld oor Saarberg), de Looky+ elektronische handloep; beschikbaar gesteld door Van Lent Systems BV en de OPAL elektronische handloep; beschikbaar gesteld door Freedom Scientific Benelux waren grote trekkers. Daarnaast warren er veel luisterboeken, sprekende horloges, wekkers, speciale bureauverlichting, design zonnebrillen, verrekijkers en nog veel meer prijzen.

Het bestuur van Stichting KUBES is alle gulle gevers dan ook zeer erkentelijk en wil ze bij deze nog eenmaal noemen:

Beleyes Service Punt - Amsterdam, Ergra Low Vision - Den Haag, Eye care for you - Maastricht, Freedom Scientific Benelux - Apeldoorn, Firma Heger & Van den Berg - Zeist, Karakter Uitgevers BV - Uithoorn, Reinecker Reha-Technik Nederland BV - Geldermalsen, Saarberg BV - Schelluinen, Uitgeverij Rubinstein - Amsterdam, Van Lent Systems - Oss en Worldwide Vision - Oisterwijk.

Zowel op de stand zelf als ook op de beursvloer werden veel loten verkocht. De door Peter Hiep opgepimpte geleidehond liet zich - door Anja Dassen, Jelle Onverwagt en Madelief van Kuyk - gewillig meevoeren op de beursvloer en vullen met verkochte loten. De lotenverkoop was overweldigend, zodat Stichting KUBES - er na aftrek van de eigen kosten - er toch een positief saldo aan overhield dat ingezet wordt voor komende KUBES-activiteiten.

Dankwoord

Ten slotte: Stichting KUBES dankt Stichting Oogfonds Nederland voor de uitstekende samenwerking zowel vóór als tijdens de beurs alsmede voor de mogelijkheid om aan de ZieZo-Beurs deel te kunnen nemen. Dankzij de materiële sponsoring van de firma Heger & Van den Berg te Zeist, de firma Ve-Ka te Dreumel, Floornet NL te Genemuiden, Connexxion Nederland en de ZieZo organisatie kon dit allemaal gerealiseerd worden en tot dit succes leiden.

Alle transport van het beursmateriaal e.d. werd verzorgd door Jacko de Groot, Frederique Hesp, Peter Hiep, Samuël van Laere en Pepie Rosbach. De stand werd opgebouwd en ingericht door Frederique Hesp, Peter Hiep, Adri Hopman, Pepie Rosbach en Naomi Yasuda.

De bemensing van de stand, het verstrekken van informatie c.q. hulp bij het speksteen bewerken, boetseren, schilderen en het Luisterlandschap kwam voor rekening van Johan Bakker, Nina ter Berg, Hans Bögemann, Anja Dassen, Janneke de Groot -Sweers, Frederique Hesp, Joke Hiep, Peter Hiep, Adri Hopman, Asha Jadoenandansing, Joep Kruijsen, Barbara van Kuyk, Madelief van Kuyk, Bob Middelburg, Lia en Jelle Onverwagt, Albert Oostendorp, Marianne Poppenk - Copper, Frits Rietveld, Pepie Rosbach, Lenie Schoonhoven, Ton Tamse, Dinie Wentink en Naomi Yasuda. De verkoop van de loten verliep onder de bezielende leiding van Anja Dassen terwijl Lia Onverwagt ons - altijd met een brede glimlach - van koffie/thee e.d. voorzag.

Het bestuur van Stichting KUBES dankt een ieder voor hun enorme inzet.

Adri Hopman
Bestuurssecretaris Stichting KUBES
April 2011