De ZieZo-Beurs 2010

In de sub-pagina's vindt u een foto-impressie van de ZieZo-beurs 2010.

In vervolg op een succesvolle beurs in 2009 was Stichting KUBES ook dit jaar - op uitnodiging van Stichting Oogfonds Nederland - weer present op de jaarlijkse ZieZo-Beurs in Houten.

Ten opzichte van andere jaren had Stichting KUBES besloten het maar eens over een heel andere boeg te gooien door de stand totaal anders in te richten en de nadruk te leggen op de KUBES dag- en weekendexcursies. Op een grote wand werd middels grote posters het "met elkaar op excursie gaan" tot uitdrukking gebracht, alsmede informatie getoond over de KUBES exposities en het KUBES beeldhouwweekend. Ook de door Connexxion beschikbare bushaltepalen - met daarop een aantal excursiebestemmingen - lieten het publiek even stilstaan en zich afvragen wat hier de bedoeling van was…. Zij het op kleinere schaal dan voorheen, was er de mogelijkheid - voor hen die daar geïnteresseerd in waren - om te ervaren hoe het is om met speksteen te werken. De foto's tonen dat er - met de door de firma Ve-ka uit Dreumel gedoneerde speksteen - flink werd gewerkt.

De van IKEA Utrecht geleende zithoek bood iedereen de mogelijkheid om ontspannen te praten; daar werd zowel door geïnteresseerd publiek als ook door eigen mensen flink gebruik van gemaakt. Op die manier kon je het nieuwsgierige publiek rustig alles over KUBES vertellen. De geëxposeerde beelden van George Kabel trokken ook veel belangstelling.

Het idee om een loterij te organiseren werd nog versterkt door het feit dat verschillende bedrijven spontaan gratis mooie prijzen ter beschikking stelden, te weten door:

Van Lent Systems B.V. uit Oss, Worldwide Vision uit Oisterwijk, Ergra Low Vision uit Den Haag en Heger & Van den Berg kantoorartikelen en kunstschildersmateriaal uit Zeist. Daarnaast stelde Stichting KUBES zelf de hoofdprijs - een culturele weekendexcursie naar Gent - alsmede twee dagexcursies naar keuze, ter beschikking.
De door Peter Hiep gemaakte geleidehond liet zich - onder leiding van Anja Dassen - gewillig meevoeren op de beursvloer, bijgestaan door Jelle Onverwagt en later door Madelief van Kuyk.

Ook alle KUBES vrijwilligers die bij de stand stonden, probeerde loten "aan de man te brengen". De lotenverkoop was overweldigend, zodat Stichting KUBES - er na aftrek van de eigen standkosten alsmede de kosten van de zelf ter beschikking gestelde prijzen - er toch nog een klein positief saldo aan overhield.

Stichting KUBES dankt Stichting Oogfonds Nederland voor de uitstekende samenwerking zowel vóór als tijdens de beurs, alsmede voor de mogelijkheid om aan de ZieZo-Beurs te kunnen deelnemen.
Dankzij de materiële sponsoring van de firma Heger & Van den Berg te Zeist, de firma Ve-Ka te Dreumel, Connexxion Nederland en Ikea Utecht kon dit gerealiseerd worden en tot dit succes leiden.

Alle transport van het beursmateriaal e.d. werd verzorgd door Jacko de Groot, Peter Hiep, Niels Hopman, Frits Rietveld, Pepie Rosbach en Pieter van der Weijden.

De stand werd opgebouwd en ingericht door Peter Hiep, Adri Hopman, Niels Hopman en Pepie Rosbach.

De bemensing van de stand en het verstrekken van informatie c.q. hulp bij het speksteen bewerken kwam voor rekening van Johan Bakker, Anja Dassen, Janneke de Groot–Sweers, Floor Hamer, Berry Heerebout, Peter Hiep, Adri Hopman, Asha Jadoenandansing, Lizzy van Loon, Bob Middelburg, Liese-Lotte Middelburg, Lia en Jelle Onverwagt, Albert Oostendorp, Frits Rietveld, Pepie Rosbach, Lenie Schoonhoven, Mieke Smallegange, Ton Tamse en Dinie Wentink.

De verkoop van de loten verliep uitstekend onder leiding van Anja Dassen.

Het bestuur van Stichting KUBES dankt een ieder voor hun inzet.

Adri Hopman
Bestuurssecretaris Stichting KUBES