Een kijk op kunst door de eeuwen heen

zaterdag 26 juni 2021 van 11:00 tot 12:30 uur

Spreker is filosoof en beeldhouwer George Kabel.

Sinds de Griekse oudheid is er veel veranderd in de relatie tussen schoonheid en kunst. In vroeger tijden lag het accent op het aangename: kunstwerken moesten mooi zijn. Tegenwoordig lijkt deze opvatting niet meer op te gaan.

Zo verklaarde de beeldend kunstenaar Barnett Newman enkele decennia geleden, dat moderne kunst erop uit is schoonheid te vernietigen. Aan deze constatering ging, mede door maatschappelijke en culturele veranderingen, een geleidelijke ontwikkeling van nieuwe ideeën over kunst vooraf.

In deze presentatie wil George enkele opvallende verschuivingen in de verhouding tussen kunst en schoonheid en de bijbehorende aanzetten en kenmerken voor het voetlicht brengen. Deze veranderingen zullen worden geïllustreerd aan de hand van een aantal afbeeldingen en beschrijvingen van bekende kunstwerken. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen, maar wij nodigen u uit om ook vooraf uw vragen, als u die al heeft, bij uw aanmelding door te geven.

Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen, maar wij nodigen u uit om ook vooraf uw vragen, als u die al heeft, bij uw aanmelding door te geven.

Programma

Het programma van deze online-presentatie ziet er als volgt uit:

 • 10:30 uur: Digitale inloop
 • 11:00 uur: Welkom en opnoemen van de presentielijst
 • 11:05 uur: Start presentatie “Kijk op kunst door de eeuwen heen”, door George Kabel
 • 11:40 uur: Meet en Greet met George
 • 12:00 uur: Vooruitblik op de presentatie van volgende maand
 • 12:05 uur: Gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling in kleine groepjes
 • 12:30 uur: Einde programma

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 5 p.p.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL 87 INGB 0001 5214 51, t.n.v. Stichting KUBES, o.v.v. KUBES-online 27-02-2021.

Maakt u het geld over van een rekening, die niet op naam van de deelnemer staat, vermeld dan a.u.b. ook de naam van de deelnemer.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de aanmeldingssecretaris Asha Jadoenandansing.
E-mail: activiteiten@kubes.nl
Telefoon: 030-2511901
Aanmelden kan tot 17 juni.

Belangrijk

Dit is een digitaal/auditief project, om te kunnen deelnemen is een PC, laptop, tablet of smartphone mét een microfoon vereist. Het programma dat voor de online-presentatie wordt gebruikt is Zoom. Als u Zoom nog niet op uw computer of smartphone geïnstalleerd heeft kunt u dat doen via:

 • Voor PC
  https://zoom.us/download
  Kies dan de optie: Zoom Client for meetings. In uw map Downloads komt het bestand Zoominstaller.exe. Dit is het installatieprogramma voor Zoom.

 • Voor smartphone
  in de Appstore of Playstore: Zoom Cloud Meetings. Wanneer u de link voor de workshop ontvangt, hoeft u alleen daarop te klikken en JOIN WITH COMPUTER AUDIO te kiezen (voor PC) of AUDIO (voor smartphone).

De workshopleider ziet uw aanmelding en zal u toelaten.
Dat kan misschien even duren.

Hulp nodig?

Wilt u een keer oefenen met Zoom, of hebt u vragen over dit programma?
Neem dan contact op met Frank de Jong fe.de.jong@ziggo.nl hij is de operator tijdens de online-presentaties.