KUBES Onlinepresentatie Tussen hier en het hiernamaals

Door Lucas Knitel

Tussen hier en het hiernamaals – contact met de goden & doden in het oude Egypte

In het wereldbeeld van de oude Egyptenaren, speelden goden, magie en bovennatuurlijke krachten een grote rol. Dit wijkt sterk af van de wijze waarop de meeste mensen tegenwoordig de dagelijkse realiteit ervaren. In de oud-Egyptische visie waren de aarde en het hiernamaals innig met elkaar verbonden. Mensen die een deugdzaam leven hadden geleid – of die er tegenover de goden succesvol in waren om te doen alsof – kregen toegang tot een leven na de dood, waarin men in de nabijheid van de goden kon verblijven. Nabestaanden konden op verschillende manieren contact leggen met die wereld van de goden en de doden.

In deze lezing bespreekt Lucas Knitel, museumdocent van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, een aantal opvallende museumstukken die inzicht geven in de oud-Egyptische opvattingen. Onder meer offerbeelden van overledenen, een bijzondere dierenmummie en een intieme, openhartige brief van een weduwnaar aan zijn overleden echtgenote zullen de revue passeren.

Programma

Het programma van deze onlinepresentatie ziet er als volgt uit

  • 10:30 uur: Digitale inloop
  • 11:00 uur: Welkom en opnoemen van de presentielijst
  • 11:05 uur: Lezing Tussen hier en het hiernamaals door Lucas Knitel
  • 11:40 uur: Meet en Greet met Lucas Knitel
  • 12:00 uur: Vooruitblik op de presentatie van volgende maand
  • 12:05 uur: Gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling in kleine groepjes
  • 12:30 uur: Einde programma

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 5 p.p. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 87 INGB 0001 5214 51, t.n.v. Stichting KUBES, o.v.v. KUBES-online 27-11-2021. Maakt u het geld over van een rekening, die niet op naam van de deelnemer staat, vermeld dan a.u.b. ook de naam van de deelnemer.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de aanmeldingssecretaris Cilia Lutkenhaus
E-mail: activiteiten@kubes.nl
Telefoon: 0541 515763
Aanmelden kan tot 18 november.