KUBES Onlinepresentatie ‘Nietzsche’

Lezing door Jos de Wit

Op 18 december 2021 verzorgt filosoof en leerkracht Jos de Wit een lezing over de 19e eeuwse Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900). Nietzsche is één van de tien filosofen uit zijn boek Kopstukken van het humanisme, dat onlangs op voorspraak van de vereniging Onbeperkt Lezen door het Loket Aangepast Lezen op Daisy is gezet en als luisterboek verkrijgbaar is.

Friedrich Nietzsche staat bekend als de 'filosoof met de hamer' omdat hij fundamentele kritiek heeft gegeven op de christelijke moraal en teruggreep op de klassieke levenskunstfilosofie, waarbij de individuele zelfontplooiing centraal staat. Hij maakt daarbij gebruik van omstreden en dubbelzinnige termen als 'Der Wille zur Macht' en 'Der Übermensch', waardoor hij later in de hoek van de voorlopers van de nazibeweging terecht is gekomen.

Nietzsche kan echter ook gelezen worden als een levenskunstfilosoof die mensen ertoe aanspoort zich los te maken van kuddedenken en kuddegedrag en authentieke keuzes te maken in het leven. Zijn eigen tragische levensloop illustreert dat streven naar authenticiteit als geen ander.

Minder bekend is dat Nietzsche buitengewoon geïnspireerd was door muziek, in het bijzonder die van Wagner, waar hij overigens later op terug is gekomen. Hij zag muziek als de inspiratiebron voor een, zoals hij dat noemde, dionysische levensdrang tegenover de apollinische rationaliteit. Nietzsche heeft zelf ook muziek gecomponeerd en heeft na zijn dood verschillende componisten zoals Richard Strauss en Frederick Delius geïnspireerd tot muziekstukken. Vandaar dat Jos zijn lezing zal ondersteunen met muziek van de genoemde componisten.

Programma

Het programma van deze onlinepresentatie ziet er als volgt uit

  • 10:30 uur: Digitale inloop
  • 11:00 uur: Welkom en opnoemen van de presentielijst
  • 11:05 uur: Lezing over Nietzsche door Jos de Wit
  • 11:40 uur: Meet en Greet met Jos de Wit
  • 12:00 uur: Vooruitblik op de presentatie van volgende maand
  • 12:05 uur: Gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling in kleine groepjes
  • 12:30 uur: Einde programma

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 5 p.p. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 87 INGB 0001 5214 51, t.n.v. Stichting KUBES, o.v.v. KUBES-online 18-12-2021. Maakt u het geld over van een rekening, die niet op naam van de deelnemer staat, vermeld dan a.u.b. ook de naam van de deelnemer.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de aanmeldingssecretaris Cilia Lutkenhaus
E-mail: activiteiten@kubes.nl
Telefoon: 0541 515763
Aanmelden kan tot 8 december.