KUBES Onlinepresentatie

Zaterdag 29 januari 2022 11:00-12:30 uur

‘Eten en drinken in de oudheid’ Door Geralda Jurriaans-Helle

Eten en drinken doen we allemaal. Het is zo alledaags dat het zelden bij ons opkomt dat onze manier van eten en omgaan met voedsel kenmerkend zijn voor onze beschaving. En eten is niet alleen een noodzaak, maar vooral ook een sociaal gebeuren. Hoe ging dat toe in de oudheid? Wat at men, hoe kwam men er aan, en hoe bereidde men het, en met wie deelde men de maaltijd? In de lezing gaat de spreekster in op deze vragen, maar zal ook aandacht schenken aan opmerkelijke ingrediënten en mythen rondom voedsel.

Geralda Jurriaans-Helle (1955) studeerde Klassieke Taal en letterkunde en Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1988 tot 2021 was zij conservator van de afdelingen Nabije Oosten en Griekse Wereld bij het Allard Pierson Museum, het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam, als Zij werkte mee aan veel tentoonstellingen en schreef artikelen over diverse onderwerpen uit de klassieke oudheid.

Programma

Het programma van deze online-presentatie ziet er als volgt uit

  • 10:30 uur: Digitale inloop
  • 11:00 uur: Welkom en opnoemen van de presentielijst
  • 11:05 uur: Lezing ‘Eten en drinken in de oudheid’
  • 11:40 uur: Meet en Greet met Geralda Jurriaans-Helle
  • 12:00 uur: Vooruitblik op de presentaties
  • 12:05 uur: Gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling in kleine groepjes
  • 12:30 uur: Einde programma

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 5 p.p. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 87 INGB 0001 5214 51, t.n.v. Stichting KUBES, o.v.v. KUBES-online 29-1-2022. Maakt u het geld over van een rekening, die niet op naam van de deelnemer staat, vermeld dan a.u.b. ook de naam van de deelnemer.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de aanmeldingssecretaris Cilia Lutkenhaus
E-mail: activiteiten@kubes.nl
Telefoon: 0541 515763
Aanmelden kan tot 20 januari