KUBES Onlinepresentatie

Zaterdag 25 september

‘DE ZIJDEROUTE, EEN VERBINDING TUSSEN OOST EN WEST’
door Lisette Le Blanc, kunsthistoricus

Lisette Le Blanc geeft al ruim 30 jaar lezingen en cursussen over kunsthistorische onderwerpen, vaak inspelend op actuele tentoonstellingen. Ook geeft ze rondleidingen in musea en organiseert ze culturele wandelingen in steden en buitenlandse reizen naar plaatsen van belang. In deze presentatie maken we kennis met de Zijderoute uit de Oudheid. De Zijderoute was een netwerk van verschillende handelsroutes en lange tijd de belangrijkste verbinding tussen oost en west. In de Middeleeuwen neemt de handel over land af en worden de routes via zee belangrijk. We volgen het spoor over land vanaf de Oudheid en wisselen tekst af met muziek. We maken kennis met de producten die verhandeld werden, de ontmoetingsplekken, en hoe men elkaar inspireerde. De route ging door woestijnen en bergen en dalen. Het was niet alleen een ontmoeting tussen handelaren maar ook ontstonden er hier en daar religieuze centra. Eeuwenlang werd gebruik gemaakt van deze routes. Dwars door China, Afghanistan, en het oude Mesopotamië. Aan het einde van de presentatie wordt ook literatuur aanbevolen om nog na te genieten, en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Programma
Het programma van deze onlinepresentatie ziet er als volgt uit 10:30 uur: Digitale inloop 11:00 uur: Welkom en opnoemen van de presentielijst 11:05 uur: De Zijderoute, door Lisette Le Blanc 11:40 uur: Meet en Greet met Lisette 12:00 uur: vooruitblik op de presentatie van volgende maand 12:05: Gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling in kleine groepjes 12:30 uur: Einde programma

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 5 p.p. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 87 INGB 0001 5214 51, t.n.v. Stichting KUBES, o.v.v. KUBES-online 25-09-2021. Maakt u het geld over van een rekening, die niet op naam van de deelnemer staat, vermeld dan a.u.b. ook de naam van de deelnemer.

Aanmelden
Aanmelden kan bij de aanmeldingssecretaris Cilia Lutkenhaus
E-mail: activiteiten@kubes.nl
Telefoon: 0541 515763
Aanmelden kan tot 16 september.

Hulp nodig?
Deze onlinepresentatie vindt plaats via het programma Zoom. Wilt u een keer oefenen met Zoom, of hebt u vragen over dit programma? Neem dan contact op met Frank de Jong fe.de.jong@ziggo.nl hij is de operator tijdens de onlinepresentaties.

De komende maanden vindt op iedere laatste zaterdag weer een nieuwe online lezing plaats. Houd dus de Nieuwsflitsen in de gaten.
We kijken ernaar uit om, zodra de omstandigheden het toelaten, weer 'echte' excursies voor u te organiseren.